IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Contactgegevens LGBTQI+-organisaties

Lokale overheden treden via allerlei communicatiemiddelen in contact met hun inwoners. Door de contactgegevens van de verschillende organisaties die informatie en diensten kunnen verstrekken over het LGBTQI+ thema op te nemen, kunnen burgers met hun vragen over gerelateerde thema’s gemakkelijker aan de gewenste informatie komen. Voorzie daarom plaats op de gemeentelijke website of in gemeentelijke publicaties om de contactgegevens van volgende organisaties op te nemen:

  • Het provinciale regenbooghuis
  • çavaria (de Vlaamse koepelvereniging van LGBTQI+ organisaties)
  • Wel Jong (de koepelorganisatie van LGBTQI+ jongerenverenigingen in Vlaanderen)
  • Transgenderinfopunt (Dé plek voor al je vragen over het transgenderthema.)
  • Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum
  • Vlaamse Ombudsdienst - Genderkamer (meldpunt voor discriminatie m.b.t. gender)
  • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (federale overheidsinstelling de gelijkheid van vrouwen en mannen beschermen en bevorderen)
  • Sensoa (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid)

UniQue, Vlaams-Brabants Regenbooghuis
Regenbooghuis en koepel van alle Vlaams-Brabantse LGBTQI+ organisaties

Diestsesteenweg 24, B-3010 Leuven
016 60 12 63
www.unique-rbh.be - hallo@unique-rbh.be

Regenbooghuis Limburg
Regenbooghuis en koepel van alle Limburgse LGBTQI+ organisaties

Meldertstraat 38, B-3500 Hasselt
0471 25 21 97
www.regenbooghuislimburg.be - info@regenbooghuislimburg.be

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Regenbooghuis en koepel van alle Antwerpse LGBTQI+ organisaties

Draakplaats 1 & 2, B-2018 Antwerpen
03 288 00 84
www.hetrozehuis.be - info@hetrozehuis.be

Casa Rosa
Regenbooghuis en koepel van alle Oost-Vlaamse LGBTQI+ organisaties

Kammerstraat 22, B-9000 Gent
09 269 28 12
www.casarosa.be - info@casarosa.be

çavaria
Nationale koepelorganisatie van LGBTQI+ organisaties

P/a Casa Rosa - Kammerstraat 22, B-9000 Gent
09 223 69 29
www.cavaria.be - info@cavaria.be

Transgenderinfopunt
Dé plek voor al je vragen over het transgenderthema.

0800 96 316
www.transgenderinfo.be - contact@transgenderinfo.be

Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum
Een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Koningsstraat 138, B-1000 Brussel
02 212 30 00
www.unia.be - info@unia.be

Vlaamse Ombudsdienst - Genderkamer
Meldpunt voor discriminatie m.b.t. gender

Leuvenseweg 86, B-1000 Brussel
1700 (Vlaamse infolijn)
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst - klachten@VlaamseOmbudsdienst.be

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Federale overheidsinstelling de gelijkheid van vrouwen en mannen beschermen en bevorderen.

Ernest Blerotstraat 1, B-1070 Brussel
02 233 41 75
www.igvm-iefh.belgium.be - gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be

Wel Jong
Nationale koepel van LGBTQI+ organisaties voor jongeren (t.e.m. 30 jaar)

P/a Casa Rosa - Kammerstraat 22, B-9000 Gent
09 335 41 87
www.weljong.be - info@weljong.be

Sensoa
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

P/a President Building, vijfde verdieping
F. Rooseveltplaats 12 bus 7, B-2060 Antwerpen
03 238 68 68
www.sensoa.be - info@sensoa.be

Tele-Onthaal

Gratis onthaalnummer: 106 (24h/24h)
www.tele-onthaal.be

Lumi
Meldpunt discriminatie - Voor al je vragen over gender en seksuele diversiteit

P/a Casa Rosa - Kammerstraat 22, B-9000 Gent
0800-99-533
www.lumi.be - vragen@lumi.be