IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Financiële ondersteuning regenbooghuizen

De regenbooghuizen die in de verschillende provincies actief zijn, zijn een belangrijke partner voor het regenboogbeleid voor de lokale overheden. Ze zijn immers de uitgelezen instantie om de verschillende stads- of gemeentebesturen te adviseren bij de uitwerking van hun lokaal regenboogbeleid, of de ideale partner om samen projecten rond LGBTQI+ thema’s in de praktijk te brengen.

De regenbooghuizen overkoepelen en ondersteunen de verschillende LGBTQI+ verenigingen die in hun provincie actief zijn. Samen met hun vrijwilligers en de vrijwilligers van de bij hun aangesloten verenigingen, versterken ze individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven en proberen ze de maatschappelijke kijk hierop, via sensibilisering en acties, te verruimen.

Lokale overheden kunnen de LGBTQI+ beweging daartoe impulsen geven of steun verlenen. Dit kan op het logistieke vlak maar ook financieel, door bijvoorbeeld jaarlijks een vaste bijdrage te voorzien.