IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Informatiesessies scholen & educatieve pakketten

Informatiesessies scholen

De scholenwerking die vele (jongeren)verenigingen de laatste decennia hebben uitgebouwd, bewijst dat jongeren persoonlijke getuigenissen in de klas waarderen. Het is op jonge leeftijd bij de volle ontwikkeling van hun seksualiteit dat veel LGBTQI+ jongeren worstelen met zichzelf en dit hun mentaal welzijn negatief kan impacteren. Voorlichtingslessen door LGBTQI+ jongeren zelf kunnen het LGBTQI+ beleid van een school versterken. Elk jaar opnieuw trekken vrijwilligers naar verschillende scholen om er te getuigen over leven als homo, lesbienne, biseksueel of transgender. Ze vertellen er over de belangrijke stappen bij het ontdekken van en het omgaan met hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Met behulp van een reeks interactieve werkvormen zetten ze de spreekwoordelijke puntjes op de “i” en maken ze het LGBTQI+ thema als onderwerp bespreekbaar in de klas. De leerlingen krijgen de kans om (indien gewenst anoniem) hun meningen te uiten en vragen te stellen.

Als gemeente- of stadsbestuur kan u deze werkingen bij de verschillende scholengemeenschappen die op jouw grondgebied actief zijn promoten of faciliteren. De workshops worden aangeboden aan een goedkoop tarief en de vrijwilligers brengen zelf het didactisch materiaal mee. De school dient enkel tussen te komen in de vervoersonkosten van de vrijwilligers.

Meer informatie over de scholenwerkingen van de verschillende jongerengroepen kan je terugvinden op hun websites:

Vlaams-Brabant

Antwerpen

Oost-Vlaanderen

Limburg

Algemene informatie over scholenwerking en wat er beschikbaar is kan je vinden op volgende website

Educatieve pakketten

Vandaag bestaan er verschillende educatieve pakketten voor het kleuteronderwijs en het lager en secundair onderwijs die het LGBTQI+ thema behandelen. Deze mappen bevatten heel wat tips, achtergrondinformatie, direct bruikbare methodieken en doorverwijzingen waaruit leerkrachten kunnen putten.

Om scholen hierin te ondersteunen begeleidt çavaria scholen. Leerkrachten leren hoe er kan gewerkt worden aan een LGBTQI+ vriendelijk schoolklimaat door middel van de thema’s te verwerken binnen de huidige lessen of door zelf voorlichting te geven.

Informatie over de specifieke vormingen en het educatief materiaal kan je terugvinden op www.schooluitdekast.be

Als gemeente- of stadsbestuur kan je het gebruik van dergelijke mappen bij de verschillende scholen op jouw grondgebied promoten. Je kan hen eventueel enkele mappen schenken, zodat zij hiermee aan de slag kunnen.