IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Meewerken aan acties LGBTQI+ koepels

Regelmatig verspreiden LGBTQI+ organisaties affiches en brochures om de aandacht te vestigen op een welbepaald onderwerp. Als gemeente- of stadsbestuur kan je een ondersteunende rol opnemen door deze publicaties mee te helpen verspreiden door ze bijvoorbeeld zichtbaar in drukbezochte openbare plaatsen te leggen of op te hangen (bijvoorbeeld in bibliotheken, sportcentra, gemeentehuis, het politiekantoor, sport- en feestzalen, enz.). Ook online kan de gemeente/stad helpen om een campagne onder de aandacht te brengen door bijvoorbeeld een banner of link op haar webpagina te plaatsen of een extra pagina te voorzien waar meer achtergrondinformatie teruggevonden kan worden.