IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Oudere LGBTQI+ personen

Senioren worden vaak geconfronteerd met het probleem van vereenzaming en sociaal isolement. Voor LGBTQI+ senioren stelt zich hierbij een tweede probleem: het feit dat hun generatie niet opgegroeid is met de zichtbare aanwezigheid en expliciete aanvaarding van LGBTQI+ personen in de maatschappij. Dit leidt er soms toe dat hun aanvaarding door hun leeftijdsgenoten niet altijd even vlot verloopt. Lokale besturen kunnen hierbij een voortrekkersrol op zich nemen door ondermeer ouderenorganisaties bewust te maken van de aanwezigheid van LGBTQI+ senioren.

De confrontatie met een omgeving die niet vertrouwd is met, of die weigerachtig staat ten opzichte van, hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of liefdesbeleving kan een zware psychologische impact hebben op LGBTQI+ senioren. Dit zorgt ervoor dat zij extra kwetsbaar zijn op het moment dat ze opgenomen worden in een woon- en zorgcentrum.

Lokale overheden kunnen enkele maatregelen nemen die deze situaties kunnen rechtzetten:

  • het aanpassen van de reglementen van de rusthuizen
  • het intekenen van een kwalitatieve vorming van het verzorgend personeel
  • samenwerken met de regenbooghuizen aan een project rond het welzijn van LGBTQI+ senioren

Meer informatie kan je bekomen bij de RainbowAmbassadors: RainbowAmbassadors