IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Politie

Het uiten van agressie tegenover LGBTQI+ personen is een blijvend probleem in onze samenleving. Helaas moeten we nog steeds vaststellen dat slechts weinig LGBTQI+ personen hiervan aangifte doen bij de politie (of bij een meldpunt discriminatie zoals Lumi). Hierdoor ontstaat er een discrepantie tussen de officiële cijfers en het vermoedelijke aantal geweldplegingen.

Wanneer LGBTQI+ personen toch aangifte doen, wordt deze niet altijd correct neergeschreven, zodat de verzwarende term holebi- en/of transfobie niet in het PV terechtkomt. In het interfederaal actieplan tegen holebi- en transfobie werd vastgelegd dat iedere politiezone een referentieagent voor homo- en transfobie zou aanstellen, die erop moet toezien dat het aspect holebi- en transfobie goed opgevolgd wordt. Die persoon wordt de expert terzake en zal ook overleg plegen met het LGBTQI+ middenveld.

Bepaalde politiescholen organiseren regelmatig vormingssessies om agenten bij te scholen zodat ze weten hoe correct om te gaan met de slachtoffers van homo- en/of transfoob geweld. Ook Rainbow Cops Belgium, een vereniging van LGBTQI+ politieagenten, verspreidt informatie over hoe je als agent het beste kan omgaan met situaties waarbij LGBTQI+ personen slachtoffer werden van hun seksuele oriëntatie of genderexpressie.

Via de politiecolleges, bepalen de stads- en gemeentebesturen mee het beleid van de politiezone waartoe zij behoren. Dring daarom aan dat jouw politiezone een referentieagent voor homo- en transfobie aanstelt en maak deze bekend bij de inwoners van de gemeente. Zorg dat het politiepersoneel voldoende geschoold is, zodat zij bij een aangifte van geweldpleging, holebi- en transfobie als verzwarende factor kunnen herkennen en dit op een correcte wijze in het proces verbaal kunnen opnemen. Leer hen ook op een correcte wijze om te gaan met LGBTQI+ personen.

Meer informatie vind je terug op: KLIQ: Vormingen - Politie