IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Privacy­verklaring

Met het oog op transparantie, willen we met deze verklaring u op de hoogte brengen over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens binnen het project #stemmen2018. De verklaring werd opgesteld in een zo duidelijk mogelijke taal.

Bij vragen of opmerkingen kan u op info@idahot.be de beheerders contacteren.

Op wie is deze verklaring van toepassing?

Idahot.be is een project opgezet door UniQue vzw (diestsesteenweg 24, 3010 Leuven), in nauwe samenwerking met een uitgebreid netwerk aan organisaties (verder vernoemd als de partners).

De partners omvatten çavaria, de roze huizen Casa Rosa (Oost-Vlaanderen), het Roze Huis - çavaria Antwerpen, Regenbooghuis Limburg en Rebus (West-Vlaanderen).

Deze verklaring is van toepassing op het hele project onder de noemer "idahot.be", alle bijhorende communicatiekanalen, en alle medewerkers en vrijwilligers van Unique, Vlaams-Brabants Regenbooghuis en van de partners die hieraan meewerken.

Welke data verzamelen en waarom

• Persoonlijke gegevens

Idahot.be is een project waarbij personen verbonden aan de gemeentelijke administratie of het gemeentebestuur kunnen aangeven dat zij een inclusief lokaal beleid voeren.

Personen die dit engagement aangaan kunnen dit aangeven via een formulier op de website. Wij verzamelen van hen persoonlijke gegevens die nodig zijn om hen te identificeren en contacteren.

Wij vragen hen bij het ondertekenen van dit engagement akkoord te geven dat wij hen mogen contacteren in het kader van dit project, ter opvolging van hun engagement.

• Cookies

Onze websites maken tevens ook gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst), deels om onze bezoekers te analyseren, deels voor het gebruiksgemak.

De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe een bezoeker de website gebruikt. Deze informatie wordt verwerkt om zo onze websites te kunnen optimaliseren.

Indien gewenst kan een bezoeker zijn cookies uitschakelen, maar het is mogelijk dat sommige of alle functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Voor sommige diensten van externen dienen wij tevens bijkomende cookies op onze websites te activeren. Diensten die wij kunnen gebruiken zijn CRM-pakketten, sociale media, bezoekersstatistieken en streaming video. Wij werken daarvoor samen met externe derde partijen zoals, maar niet gelimiteerd tot, Facebook, Twitter, YouTube, Google (Plus, Maps, Analytics, Adwords), Bing, AddThis, ...

Bescherming van uw gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verwerkt via een beveiligde verbinding, en opgeslagen in een beveiligde databank.

Rechtstreekse toegang tot de databank is beperkt tot de twee webmasters, en de partner verantwoordelijk voor de hosting, zij het onder enorm strikte voorwaarden.

De website wordt echter gemodereerd om het project tot een goed einde te brengen. Daarbij hebben enkele sleutelfiguren toegang gekregen om de gegevens te beheren. De sleutelfiguren zijn beperkt tot de kernvrijwilligers van de werkgroep politiek van UniQue, Vlaams-Brabants Regenbooghuis als algemene beheerders, en per provincie is er een afgevaardigde van het regionale regenbooghuis verantwoordelijk voor de data van die provincie.

Al deze vrijwilligers en medewerkers zijn op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten, en onderschrijven deze privacyverklaring. Daarbij vermelden we expliciet dat het voor geen van hen is toegestaan de gegevens uit onze website te kopiëren om te gebruiken voor eigen doelstellingen, of om bij te houden langer dan voorzien in deze verklaring.

Uw, en onze rechten.

Wanneer u gegevens doorgeeft via onze website, beschikt u ten allen tijde over het recht tot inzage, rechtzetting of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kan u via mail contacteren waarbij wij er ons toe verbinden uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.

Het is ons recht de gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals eerder beschreven, en uw gegevens in extreem uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden te delen met derden, wanneer wij beroep doen op diensten van externen, zoals er zijn: mailsoftware, cloud-opslag, CRM-pakketten, sociale media, bezoekersstatistieken en streaming video. Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met privacy dient u hun privacyvoorwaarden te lezen.

Tevens, wanneer bevoegde instanties uw gegevens bij ons opvragen, zullen we daaraan gevolg (moeten) geven.

 

Deze privacyverklaring is een verbinding van onze organisatie naar u toe. Wanneer u met onze organisatie samenwerkt, onze website gebruikt of informatie deelt via onze communicatiekanalen, achten we dat u deze verklaring gelezen heeft, en akkoord gaat met de bepalingen die erin staan. Indien dit niet het geval is, dient u dit tijdig te communiceren, en behouden wij het recht onze samenwerking te beëindigen.