IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Een inclusief verenigingsleven

Het verenigingsleven binnen een gemeente of stad is van cruciaal belang. Verenigingen verbinden inwoners met elkaar en zorgen mee voor het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten binnen een lokaal bestuur. Voor LGBTI+ personen is het verenigingsleven van cruciaal belang aangezien zij vaak geïsoleerd zijn en op zoek zijn naar gelijkgestemden. Een lokaal bestuur kan zorgen voor een LGBTI+ inclusief verenigingsleven door het subsidiebeleid toegankelijk te maken voor LGBTI+ verenigingen en verenigingen die een activiteit willen organiseren rond dit thema. Daarnaast kan het verenigingsleven zich expliciet uitspreken tegen discriminatie door een antidiscriminatieclausule op te nemen in het subsidiebeleid en erop toe te zien dat dit wordt nageleefd.

Doelen

  • De subsidies zijn toegankelijk voor LGBTI+ verenigingen en initiatieven
  • Er is een antidiscriminatieclausule geïntegreerd in het sociaal aanbestedings- en subsidiebeleid en op de naleving wordt strikt toegekeken