IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Inclusieve communicatie en positieve beeldvorming

Inclusieve en heldere communicatie is een belangrijke randvoorwaarde voor het goed functioneren van een diverse gemeente. Zo voelen alle inwoners zich gezien en erkend én voelen ze zich deel van de gemeente. Daarom is het noodzakelijk dat ambtenaren die in aanraking komen met de burger opgeleid zijn om inclusief te communiceren en dat ook alle gemeentelijke communicatie (zoals website, brieven, registratieformulieren, vacatures etc.) inclusief verloopt. Voor LGBTI+ inwoners betekent inclusieve communicatie ook dat er geen sprake is van zichtbare geslachts- of genderregistratie, tenzij dit wettelijk bepaald is.

Daarnaast is ook positieve beeldvorming van essentieel belang. De beeldvorming hoort de diversiteit van de gemeente of stad te weerspiegelen op een niet-stereotyperende manier. Het is aan het lokaal bestuur om de diverse verhalen van de inwoners in beeld te brengen en daarmee inclusie te bevorderen. Het is belangrijk dat genderdiverse personen, LGBTI+ ouderen, niet-klassieke gezinsvormen etc. in beeld worden gebracht (ook wanneer de focus niet op het LGBTI+ thema ligt!)

Doelen

  • Er zijn trainingen rond (gender)inclusief taalgebruik voor ambtenaren
  • Alle gemeentelijke communicatie gebeurt op een inclusieve manier
  • Er is geen zichtbare geslachts- of genderregistratie (tenzij dit wettelijk bepaald is)
  • Er is diversiteit in beeldvorming en zichtbaarheid van de LGBTI+ gemeenschap