IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Informeren en sensibiliseren

Er is nog veel onwetendheid over het LGBTI+ thema. Dit zorgt voor handelingsverlegenheid, misvattingen en soms vooroordelen. Het is daarom essentieel om in te zetten op het informeren en sensibiliseren van zowel gemeentelijke ambtenaren als de inwoners van de gemeente. Het sensibiliseren van ambtenaren kan gebeuren aan de hand van vormingen. Vormingen die ingaan op inclusief communiceren, noden van LGBTI+ ouderen, een inclusieve schoolcultuur etc. Daarnaast is het ook belangrijk om scholen te stimuleren om rond LGBTI+ thema's aan de slag te gaan en om ook in de openbare bibliotheek aandacht te besteden aan dit thema.

Doelen

  • Er zijn regelmatig vormingen voor stadspersoneel, zorgpersoneel, politiediensten, jeugdwerking en onderwijspersoneel
  • Scholen worden gestimuleerd om met het LGBTI+ thema aan de slag te gaan via vormingen en gratis educatieve pakketten
  • Het aanbod van de plaatselijke openbare bibliotheek is divers en bevat voldoende fictie en non-fictie materiaal over het LGBTI+ thema
  • Er worden concrete acties georganiseerd voor het informeren en sensibiliseren van de burgers. Bijvoorbeeld op belangrijke dagen zoals IDAHOT (17 mei), Transgender Visibility Day (31 maart), Wereldaidsdag (1 december)