IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Integraal toegankelijke infrastructuur

Ontoegankelijke infrastructuur zorgt ervoor dat een inwoner zich niet gezien en niet welkom voelt binnen een gemeente of stad. De publieke ruimte en openbare gebouwen zouden toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Om dit te verwezenlijken kan het lokaal bestuur bij het ontwerpen van nieuwe, of bij het aanpassen van de bestaande gemeentelijke infrastructuur inzetten op integraal toegankelijke ruimtes (bijvoorbeeld, toiletten en kleedkamers). Deze ruimtes houden rekening met de noden van LGBTI+ personen. Voor een toegankelijke infrastructuur voor LGBTI+ personen is ook niet-genderstereotyperende signalisatie van belang. Daarnaast kan de gemeente of stad nog toegankelijker gemaakt worden door lokale actoren over dit thema te informeren en door een toegankelijkheidsclausule op te nemen in financieringsvoorwaarden.

Meer info op: Çavaria - Genderinclusieve toiletten

Doelen

  • Voorzie bij het ontwerpen van nieuwe, of bij het aanpassen van de bestaande, gemeentelijke infrastructuur integraal toegankelijke ruimtes
  • Maak gebruik van niet-genderstereotyperend signalisatie
  • Moedig lokale actoren aan om hun infrastructuur toegankelijk te maken