IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Ondersteuning regenbooghuizen

De regenbooghuizen die in de verschillende provincies actief zijn, zijn een belangrijke partner voor het regenboogbeleid voor de lokale overheden. Ze zijn immers de uitgelezen instantie om de verschillende stads- of gemeentebesturen te adviseren bij de uitwerking van hun lokaal regenboogbeleid, of de ideale partner om samen projecten rond LGBTQI+ thema’s in de praktijk te brengen.

Lokale overheden kunnen hun regionale regenbooghuizen ondersteunen door mee te werken aan acties of evenementen van het regenbooghuis of door hun affiches, brochures en social media berichten te verspreiden. Ook op logistiek vlak kan een lokaal bestuur een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door het aanbieden van lokalen of vergaderzalen. Lokale overheden kunnen de regenbooghuizen ook financieel steunen, door bijvoorbeeld jaarlijks een vaste bijdrage te voorzien.

Wil u weten welke regenbooghuis in uw provincie actief is? Op onze partnerspagina vindt u alle regenbooghuizen en hun contactgegevens terug.

Doelen

  • Op de website en in het gemeentehuis zijn de contactgegevens ter beschikking van lokale LGBTI+ organisaties, het regionale regenbooghuis en andere info- en hulplijnen zoals Lumi en Transgender Infopunt
  • Affiches en brochures van het regionale regenbooghuis helpen verspreiden via openbare plaatsen zoals bibliotheken, sportcentra en het gemeentehuis
  • Acties, campagnes en evenementen van het regionale regenbooghuis promoten via social media
  • Er is logistieke ondersteuning voor LGBTI+ verenigingen en initiatieven
  • Het regionale regenbooghuis financieel ondersteunen