IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen binnen hun stad of gemeente. Helaas is agressie tegenover LGBTI+ personen nog steeds een probleem in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat LGBTI+ inwoners weten waar ze terechtkunnen met vragen of in geval van discriminatie of geweld. Het lokaal bestuur kan ervoor zorgen dat deze onthaal- en meldpunten bekend zijn bij de inwoners. Daarnaast is het ook belangrijk dat het politiepersoneel wordt opgeleid rond het LGBTI+ thema, want het politiepersoneel heeft vaak te weinig affiniteit met de doelgroep en aangiftes worden niet altijd correct neergeschreven. Sinds 2018 is het ook verplicht dat er binnen het politiekorps een referentieambtenaar is aangesteld (Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen).

Doelen

  • De gemeentelijke website bevat duidelijke informatie over waar en hoe discriminatie gemeld kan worden
  • Er is een referentieambtenaar binnen het politiekorps met kennis van het LGBTI+ thema (deze is ook gekend bij het gemeentepersoneel)
  • Er zijn trainingen voor het volledige politiepersoneel