IDAHOT

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Verankering van LGBTI+ focus in het lokaal beleid

Iedereen moet zich thuis voelen in hun gemeente of stad. Ook LGBTI+ inwoners. Doordat de maatschappelijke aanvaarding van LGBTI+ personen nog steeds achterblijft, zijn er drempels die het thuisgevoel belemmeren. Daarom is het essentieel om aandacht te geven aan deze doelgroep en een LGBTI+ focus stevig te verankeren in het beleid. Om dit waar te maken is het belangrijk dat het domein gelijke kansen een bevoegdheid is van het schepencollege én dat het LGBTI+ thema is opgenomen in het meerjarenplan van het lokaal bestuur. Zo erkent het bestuur de noden van LGBTI+ inwoners en is er de mogelijkheid voor een daadkrachtig beleid. Om het beleid ook effectief uit te voeren, is het belangrijk dat er hiervoor ambtenaren zijn aangesteld en dat er een beroep wordt gedaan op het middenveld en ervaringsdeskundigen.

Doelen

  • Het domein gelijke kansen is een bevoegdheid van het schepencollege
  • LGBTI+ inclusie is opgenomen in het meerjarenplan
  • Er zijn één of meerdere ambtenaren aangesteld ter ondersteuning van het beleid
  • Er wordt een beroep gedaan op het LGBTI+ middenveld en ervaringsdeskundigen